سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

غاشی جون کجایی؟

می گن تو جهنم اژدهاهایی پیدا می شه که آدم از ترسشون به مار غاشیه پناه می بره....یک سوال کوچولو خدمتتون داشتم می شه بفرمایید این آقای مار غاشیه الان کجا هستند تا ما یک لحظه ملاقاتشون کنیم؟؟؟؟؟

   + سبک وزن - ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧