سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

فقط همین

بنده از کالیفرنیا می لاگم...فقط خواستم بگم که دلمان برای جناب آجر تنگ شده و به ما بسیار دارد خوش می گذرد... جای همه خالی.

   + سبک وزن - ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧