سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

پی نوشت پست پائينی

به مجرد اینکه پست پائینی را نوشتم و پابلیشش کردم دل تنگی و دلگیریم از روزگار از دلم رخت بست و رفت!!!! ببینین من چقدر آدم آسونی هستم!!!!! با یک غوره سردیم می کنه با یک مویز گرمی.... همین بود دیگه نه؟ غوره سرده مویز گرم؟؟؟

در ضمن امروز رکورد را شکستم و در یک روز ۳ تا پست گذاشتم....می خواستم پست پائینی را دیلیت کنم دلم نیامد...

یک اتفاق خیلی احمقانه  هم افتاد داشتم سوسیس که لاش پنیر است می خوردم پنیرش پرید رو صورتم و پنیره خیلی هم داغ بود حالا گوشه لبم روی لپم سوخته ...تاول هم زده بود که من اشتباها تاولشو کندم حالا از یک نخود جا داره شرشر آب می آید....

تو رو خدا جای مارو هم موقع برف بازی خالی کنید...آخه این چه عکسهای دل آب کننده ایی است که شما ها تو وبلاگاتون می گذارید نمی گید که یکسری ندید بدید ۷-۸ سال برف ندیده دلشون می خواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قول می دهم  امروز دیگه پستی نگذارم. از قدیم گفته بودند تا سه نشه بازی نشه... از فردا می رم سر کار و سال به سال هم اینجا پیدام نمی شه و اون وقت هی همه غر می زنید که کجائی و از این حرفها!!!!!! قدرم و بدونید.....خیلی نمک ریختم ...برم که ممکنه چشم بخورم...

   + سبک وزن - ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦