سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

هفتگانه های لوس من.....

۱-راجع به به اتفاقات سیاسی اخیر بی نظرم... می دونید چرا ؟ چون عاشق گذرنامه ام هستم!!!! و عاشق ایران و عاشق همه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اصلا من عاشق سینه چاک هر چی چشم ریز بدترکیب و بد تیپ عالم و آدمم .... چرا؟؟؟ چون من یک مادر و یک همسر ترسو هستم که از ترسم حتی جرات اظهار نظرم را هم ندارم و گذرنامه ام را چون جان شیرین در آغوش می گیرم و سکوت می کنم..... ای شجاعان عالم همه شما ها را تحسین می کنم.....مرحبا.

۲- از پائیز خوشم نمی آد ...بهم استرس می ده... پائیز بر همه پائیز دوستان مبارک.

۳-حوصله ام از شماره ایی نوشتن سر رفته....شاید به جای یک و دو و سه بنویسم الف  ب ج د ... اگه گفتید بقیه اش چیه؟؟؟؟ ابجد و ....؟؟؟؟؟

۴-از وقتی شروین خودشو صاحب اصلی این کامپیوتر بی زبون می دونه بیچاره حسابی قاطی کرده فکر می کنم باید ویندوز را دوباره اجراش کنم!!!!!

۵- این شماره را برای خودم اینجا می نویسم تا یادم باشه که یادم نره وقتی بعد از ده سال اگر زنده بودم اینو خوندم یادم بیاد... که امیدوارم یادم بیاد....

۶-آهای خانمهای خونه دار و کارمند و خونه ندار و بیکار آیا شما هر شب برای شوهر های عزیز تر از جانتان  پلو درست می کنید؟؟؟؟؟ فقط برای اینکه آماری در دست داشته باشم می پرسم وگرنه سایه سر ما اگر سنگ هم بر سر سفره باشد بدون هیچ غری میل می کنند... خدا سایه شان را از سر من و آجر زاده کم نکند....

۷-اتفاق خوب این هفته ؟؟؟؟ چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتفاق خوبی که آدم باید فکر کنه تا یادش بیاد به درد عمه اش می خوره!!!!! .......... اگر بعدا یادم اومد حتما می گم!!!!!

   + سبک وزن - ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ مهر ۱۳۸٦