سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

روزگار غریبیست نازنین

 

می خواستم یکمی غر بزنم دیدم فایده نداره .فقط باید بگم که:

                           روزگار غریبی است نازنین !   

  

   + سبک وزن - ٧:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۳