سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

تف به اين روزگار

۴۵ دقیقه تایپ کردم همه اش پرید....خیلی عصبانی هستم...مرده شور این کامپیوتر را ببرند. داشتم لینکها را وارد می کردم که اینجوری شد.....

   + سبک وزن - ٧:٥٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦