سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

کمک....

آهای مردم فقط من وبلاگمو نمی تونم ببینم یا شماها هم نمی تونید وبلاگ منو ببینید؟؟؟؟ چه بلایی سر وبلاگ نازنینم داره میاد؟؟؟ چرا این پرشین بلاگ لعنتی قاطی کرده؟؟؟ راسته که عراقیها هکش کردن؟؟؟ چرا ساروی کیجا را میشه دید منو نمی شه.....مارمول را بعضی وقتها می شه بعضی وقتها نمی شه.... هممون که پرشین بلاگی هستیم؟؟؟؟؟؟

کمکککککککککککککککککککککککککککککک........................

   + سبک وزن - ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦