سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری....

۱-از گرما گفتن حرف کهنه ایی است ... پس شماره یک را درز می گیرم.

۲-از سردرد گفتن حرف تازه ایی نیست ...پس شماره دو را هم درز می گیرم.

۳-از دلهره و تنبلی و ایستایی گفتن حرف ملال آوری است...پس شماره سه را هم درز می گیرم.

۴-از اینکه دیشب نشد که بریم هری پاتر را ببینیم گفتن حرف جالبی نیست ...پس شماره چهار را هم درز می گیرم.

 

سبک وزن نگو خیاط بگو...یکهو بگو زندگیتو بنداز زیر چرخ خیاطی خیال خودتو و همه را راحت کن....

 

   + سبک وزن - ٩:۱۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦