سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

اندر احوالات يک پسر بچه دلتنگ

دیروز دیگه زد به سیم آخر .... تو استخر کلی گریه کرد و بهانه گرفت و شب اومد خونه و فریاد زد:

  I need Dada Kaveh....Dada Kaveh is my bestfriend...He is my bestfriend

جیگرمون داغون شد براش....

-----------------------------------------------------

شروین: سلام بابایی (بابای من)

بابایی: علیک سلام بابایی.....

شروین: I am not Babaie...you are Babaie ...I am shervin

-----------------------------------------

 شروین به بی بی (گربه چاقم) : سادی بی بی (sorry BiBi) 

من: چرا از بی بی معذرت خواهی می کنی مامی جان؟ 

شروین: Because I step on BIBI DOM  

من: بی بی دم چیه عزیز؟

شروین: دم شبیه Tale است!!!!!!

   + سبک وزن - ۳:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦