سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

ناف ....

مکان: جلوی تلویزیون

شروین : مامان نیگار خانمه سد (said)  ناف ایز ناف!!!! (اشاره می کنه به شکمش)

من: نه مامی جان ...گفت enough is enough .....

شروین: آهان .... گوفت این ناف ایز این ناف.....(اشاره می کنه به شکم خودش و من!!!!)

--------------------------------------------------------------------

مکان: شب موقع خواب....روی تخت ما...

من: مامی جان بخواب دیگه ...سرتو بگذار رو بالش...

شروین: BIBIN MAMAN WE DON'T HAVE DADA KAVEH INJA..... BIBIN

با دست به جای خالی باباش اشاره می کنه.... بعد هم می گه دد کاوه وفت اییان(رفت ایران) بیبین نیست! با هاواپیما وفت اییان....بیبین!!!!!!! (با دستش ادای هواپیما در میاره)....فردا میاد...بعد هم منو ناز می کنه که دلداریم بده!!!!!!!!!!!!!

   + سبک وزن - ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦