سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

ميلاد با سعادت مولای متقيان جناب آجر یا همان سايه سر

آجرم تولدتان مبارک

۳۶ سال پیش به دنیا آمدید 

 تا امروز سایه تان بالای سر ما باشد

یا همون سایه سر ما باشید

۳۶۴ روز سال را به امید امروز

جشن می گیریم

 و  شکر می کنیم خدا را

که عشق شما را

در دل ما انداخت

۳۶۴ روز سال را به امید دیدن

کیک خوردنتان

کیک می خوریم

و خودتان می دانیدکه چگونه

و با چه اشتهایی

کیک می خورید...

روز مبارک و میمون ۱۶ خرداد

در تاریخ ثبت شده

چرا؟

چون شما عشق مائید

و در این روز به دنیا آمدید

تا ما عاشق شما

باشیم

باشد که ۱۰۰ سال دیگر

در محضر حضور نازنینتان

باشیم

تا ما دلداده شما

و شما عزیزدل ما

باشیم

و باشید

آجرم تولدتان مبارک

   + سبک وزن - ۸:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦