سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

دلیل

 

 

من هم به همون دلیل میمون نمی نویسم!!!!!!! البته کسی به غیر مارمول از من سوال نکرده بود که چرا نمی نویسم !!!!

   + سبک وزن - ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۳