سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

يک سوال؟؟؟؟

سلام

فقط می خواستم اینو بگم و برم : من یکی را می شناسم که هر وقت زیر دوش جیشش می گیره از حموم میاد بیرون خودشو خشک می کنه می ره تو دستشویی جیش می کنه بعد دوباره برمی گرده زیر دوش......نمی دونم چرا آخر سالی یاد طرف کردم؟؟؟؟؟ شاید چون داشتم حموم را می شستم به فکر این قضیه افتادم......

شما چطور؟؟؟؟؟

پی نوشت: از صبح تا حالا این آهنگ حمومی آی حمومی لنگ و قدیفم را بردند تو سرم داره می زنه!!!!! امیدوارم که به کله شما هم منتقلش کرده باشم!!!!! خوش باشید!!!!

   + سبک وزن - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥