سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

پينگ الکی

ببخشید ما دستمون خورد رو لینک پینگ بلاگرد و یکهویی پینگ شدیم منظوری نداشتیم....شما به بزرگی خودتون ببخشید ....گفتم تا اینجا زحمت کشیدید اومدید دست خالی بر نگردید....

در ضمن ما الان در جواد ترین لحظه عمر خود قرار داریم و داریم با آهنگ ایران من (افشین) زار زار گریه می کنیم......

   + سبک وزن - ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥