سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

منير

من تقریبا مطمئن هستم که همه ما خانمها و حتی آقایون در طول عمرمون به آرایشگرامون حداقل یکبار خیانت کرده ایم  ....دروغ میگم؟؟؟؟

من و دوستم مریم یک آرایشگری داریم به نام منیر که تقریبا از ۱۳ سالگی میرفتیم پیشش ...اون اوایل کوپ الیویایی و کرنلی را بد نمی زد....بزرگتر که شدیم اپیلاسیون و براشینگ را هم میرفتیم پیشش و بعد ها هم بند و ابرو بهش اضافه شد ولی از اونجایی که منیر جون فقط  کوپ الیویایی و کرنلیش خوب بود ما دیگر کار کوپشو قبول نداشتیم البته اینو بعد از اینکه یکبار موهای منو به جای کقه آلاگارسونی زد متوجه شدیم که منیر کوپ بلد نیست بکند!!!!

و به همین دلیل راه خیانت من و مریم به منیر هموار شد و برای مریم یک خاله آرایشگر آفریدیم که آمریکا زندگی میکند و هر وقت که برای دیدن عزیزان به ایران میاید قیچیی هم به موهای خواهرزاده و دوست خواهرزاده اش می رساند!!!!! خلاصه که بند و ابرو وبراشینگ را می رفتیم پیش منیر و کوپ را پیش مریم صنعتی (خاله نداشته مریم از آمریکا!!!!).....نمی دونم چرا منیر توی دلش نمی گفت که خاله مریم هر ۲ ماه یکبار راه قرض داره از آمریکا بیاد ایران موهای شما ها را کوتاه کنه و برگرده؟؟؟؟؟......

یکبار بعد از یک خیانت شدید مستقیم از مریم صنعتی بعد از کوپ به سمت منیر جهت بند و ابرو راهی شدیم در حالیکه عذاب وجدان خفت دوتائیمون را گرفته بود .....مریم قبل از من رفت نشست.....  همین جوری که منیر بندش می انداخت پرسید خاله جان کی آمده اند؟؟؟ مریم گفت :هفته پیش و یک روش جدید را هم تازه دوره دیده اند که با تیغ موها را کوتاه می کنند به جای قیچی ....(البته خاله جان همان مریم صنعتی بود که با تیغ مو می زد و چه استادانه هم می زد!!!!) منیر گفت : جدا؟؟؟؟ جالبه.......خلاصه کار مریم که تموم شد منیر قبل از اینکه منو بشونه یک مشتری برای کوپ داشت....مشتریه که نشست منیر تیغی را که باهاش دور ابروهای مریم را تمیز کرده بود را گرفت دستش و افتاد به جون موهای مشتری مادر مرده!!!! مریم که از شدت خنده بنفش شده بود و منهم آروم زیر لب غر می زدم که چرا  گفتی ...عجب غلطی کردی ...بابا یکی این تیغو از دست منیر بگیره الان می زنه شاهرگ زنه زا ناکار می کنه....بعد از اینکه کارش تموم شد مشتریه مات و مبهوت قیافه خودشه تو آینه باور نمی کرد که البته طفل معصوم بی شباهت به بز گر نشده بود شایدم اگر به موهاش ژل می زد می تونست خودشو جای جوجه تیغی جا بزنه!!!!!! منیر ازش پرسید خوشت اومد؟؟؟؟ تازگیها مد شده تو آمریکا همه با این متد مو می زنند!!!!!!

امسال که رفتم ایران به منیر هم سر زدم ازم پرسید مدلهای جدید کوپ و براشینگ در آمریکا چیه؟؟؟؟؟ یک نگاه به منیر یک نگاه به مشتری بعدی از تو آینه کردم...چشمام به زری خانم نظافتچی آرایشگاه که داشت گوشه سالن مانتو یکی از مشتریها را اتو می کرد خیره شد  ......ترسیدم بگم Flat Iron بره اتو را از دست زری خانم قاپ بزنه بیوفته به جون موهای مشتری مادر مرده ......!!!!!!!!!!! برای همین گفتم ماشالله منیر جون شما همین جوری هم کارت درسته تو احتیاج به روشهای جدید نداری....... مگه بیگودی چه ایرادی داره؟؟؟؟؟؟

   + سبک وزن - ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥