سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

Birthday Card

27 سال پیش بود دوم دبیرستان بودیم همین موقعها...

زنگ تفریح بود میز دوم می شستم با فرناز و بهاره . تازه از ریاضی اومده بودم تجربی .. ملنگ رفتن سلمی.. هرکی می گفت که تولدش چه موقعیه... همه دور میز ما جمع بودند.. من گفتم 25 دی... یک صدایی از اونور گفت اه منهم 25 دی هستم.. دورادور می شناختمش..شیطون بود و یکمی بیش فعال . به مدل من که شسته رفته و مبصربودم نمی خورد... پرسیدم چه سالی؟ فهمیدم یکسال کوچکتره.. زنگ بعدش سر کلاس جبر زد به گریه یک چیزی سر مشق و این حرفها... اشتباه از همونجا شروع شد...

تمام عمرم در پی نجات دادن آدمها بودم. مادر بودن واسه همه... سنگ صبور.. درد همه درد خودم.. حتی وقتی که 15 ساله بودم...زنگ تفریح بهش گفتم می خوای بیایی با هم درس بخونیم؟ گفت تو بیا.. عصرش رفتم خونشون..

23 سال درگیر یک دوستی مسخره شدیم که عمر دوتامون تباهش شد.. جزو معدود کارهایی است که تو زندگیم می گم ایکاش هیچ وقت نمی کردم... دوتایی  یک حسهایی در این رابطه داشتیم که به هرحال ارضا می شد.. من حس خواهر بزرگی و اونهم حس احتیاج به داشتن یک خواهر... ولی هیچوقت دوست نبودیم.. اینو بعدا خودش بهم گفت.

آخرین تولدی بود که قرار بود باهم باشیم.. دعواها از همون تولد شروع شد.. فکر کنم دیگه احتیاج به خواهر بزرگه نداشت..حال همو گرفتیم .. هنوز فکر می کنم اون بیشتر.. دیگه می خواست تموم کنه...دنبال بهانه های گلابی بود...

دیشب داشتم کاغذهای اضافه را توی شردر ریز می کردم.. رسیدم به یک کارت تبریک. یک گل بود . توش نوشته بود نگار جان تولدت مبارک! مریم

فکر کنم برای تیر خلاص اون کارت را فرستاده بود... یا برای اینکه مبادی آداب بودنشو به رخم بکشه..هرچی بود قصد قشنگی نداشت از اون کارش... کارت را کردم تو شردر قیججججججج رفت پائین .. قلبم سبک شد..

وقتی کنفرانس تونی رابینز بودم یکجا می گفت به بهترین تصمیم زندگیتون وقتی که رابطه مریض را تموم کردید فکر کنید و من اولین چیزی که به ذهنم رسید آر اس وی پی نکردن به عروسیش بود... آزادی بعد از 23 سال فرو رفتن در یک رابطه مریض...حس رهایی ..

چند سال طول کشید تا عصبانیت جاشو داد به دلتنگی .. دلتنگی جاشو داد به عقل و الان هر کی ازم می پرسه از فلانی چه خبر؟ جوابم اینه: نمی شناسمش..

ایکاش هیچوقت نمی شناختمش...

   + سبک وزن - ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤

 

https://telegram.me/sabokvazn بنده را اینجا دنبال کنید

   + سبک وزن - ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤