سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

برای ثبت در تاریخ

برای ثبت در تاریخ باید بگم که پروسه دل و دین کندن از می می بالاخره با موفقیت به انجام رسید و نامبرده در تاریخ 18 سپتامبر 2012 در سن 21 ماه و 25 روزگی بالاخره ترک کردند... هنوز بلد نیستند خودشون خودشون را بخوابانند برای همین از سیستم روی شونه تکون تکون دادن برای فریضه مهم خواباندن استفاده می شود... نامبرده 3 شب اول را خوب خوابیدن و از شب چهارم اواسط شب بیدار می شدند و اقدام به فحاشی و لگد و کتک مادر مربوطه می کردند !!!! در حال حاضر به غیر از اندکی بد اخلاقی حال نامبرده بهتر است و اعصاب قویتری دارند به خشم خود مسلطند و هنوز زبانی هر از گاهی احوال می می را می پرسند!!!! داروی ترکی که استفاده شد از این لاکهایی بود که به شصت شصت خور ها و ناخن خورها می زنند... از داروخانه محل ابتیاع شد و نامبرده فقط زبانشان بهش خورد و از کرده خود پشیمان شد... قابل ذکر است که اخیرا نامبرده حتی به خوردن ماجرا با صبر زرد هم علاقه نشان می دادن!!! یعنی عملشون تا به این اندازه سنگین بود!!!

همین...

خوشحالیییییییم

   + سبک وزن - ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱