سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری

باعث شرمندگیه که من اینقدر تنبل تشریف دارم!!!!  لی لی جان جان نسبت به نشستن اینجانب پای کامپیوتر کهیر می زند!!! فقط خواستم بگم زنده ایم و هستیم و خوبیم و لی لی بزرگ شده و شروین بزرگتر و ما پیر تر ... دعا کنید زودتر سر فرصت تنبلی را بگذارم کنار و بازگشت شکوهمندانه ام را خودم برای خودم جشن بگیرم!!!!!!

   + سبک وزن - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱