سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

مرده شور ترکیبتو ببن...

 

 

از همه چیز گذشته دوستمون خوب بد ترکیبه ها!!!!!!! می دونم خنده نداره و گریه داره ولی هر وقت قیافشو می بینم یاد مرده شور ها می افتم........ بلا نسبت.....

 

 

 

   + سبک وزن - ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤